paragem ab

"The mind is like a parachute, it doesn´t work until it´s open!"

Bakgrund och erfarenhet

Att anlita konsulter

Fasta kostnader omvandlas till rörliga
En konsult som extra resurs omvandlar fasta kostnader till rörliga - konsulten kan bytas ut till en annan - utan uppsägningstid eller kostnader. Välj den som passar bäst för uppgiften och byt om utfallet inte motsvarar dina förväntningar.

Målmedveten utveckling och förändring
För att lösa problem, öka produktiviteten, öka intäkterna eller spara kostnader krävs nya sätt att organisera sig och samarbeta, nya arbetsmetoder och verktyg. Det krävs nytänkande, ett öppet sinne, motivation hos personalen och att många i organisationen samverkar. Det krävs tydliga mål och en beslutskraftig operativ, verkställande ledning.

När ska man hyra konsulter och varför?

Svaret är när du behöver en ......

*  Expert
När man behöver externa perspektiv, erfarenheter eller kunskaper och nya infallsvinklar på gamla uppgifter och problem.

F
örändringsagent
När man har behov av kulturförändring, vitalisering eller står inför stora förändringar, till exempel på grund av ökad konkurrens från nya aktörer på marknaden. Det är ofta en fördel med externa, oberoende och neutrala resurser vid utvecklings- och förändringsprocesser. Uppfattas som objektiv, utan hänsyn till partiskhet eller hemmablindhet.

*
 Utredare

När man har brist på analyskapacitet eller behov av oberoende, neutrala utredningsresurser med externa perspektiv. Kan tillföra unika kunskaper som svårligen kan besittas av egna medarbetare.

*
 Avlastare

När man har brist på folk och resurser vid toppbelastning eller för att täcka tillfälliga vakanser.

   
I still have not had my money back for my replica watches sale order, there is no money in the bank system waiting to clear to my account as I have checked this morning so it clearly has not been done. Which is why I have had no choice rolex submariner replica other than to speak with my banks visa fraud investigation team earlier today as hublot replica it is classed as theft and they are now looking into the matter and I have been told rolex replica uk that they will be taking the case up with further authorities if my money is not received back or the rolex replica uk is received in the next five days.
Startsida

 

Tjänster, konsultområden
Att anlita konsulter